Tylko posadzki na bazie żywic MMA mogą być obciążane już po 2 godzinach od wykonania ostatniej warstwy. Z tego względu są one szczególnie dedykowane dla wykonania szybkich naprawa uszkodzonych posadzek przemysłowych. Posadzki w miejscach, w których panuje niska temperatura, mroźnie, chłodnie, przetwórstwo mięsa, mogą być wykonane w zasadzie tylko za pomocą żywic DURACON. Dzięki temu nie przerywa się funkcjonowania obiektu czy ciągu technologicznego.