Izolacje dachów płaskich wykonywane są przeważnie z materiałów rolowanych (Papy, folie PVC) , w których zakłady łączone są za pomocą palnika gazowego lub gorącego powietrza. O ile połączenia takie na dużych i prostych do wykonania powierzchniach są skuteczne, to w rejonie takich elementów jak świetliki, podpory klimatyzatorów, stopy masztów, wentylatory, wpusty dachowe, bardzo często dochodzi do przecieków. W tych miejscach polecamy stosowanie wykończeń detali z materiału REPOMA. Bezspoinowa izolacja dachów płaskich REPOMA pozwala wykonać trwałą, wysokoelastyczną powłokę nawet przy skomplikowanych detalach. Zdecydowana przewaga produktu REPOMA nad podobnymi izolacjami na bazie poliuretanu jest brak wrażliwości na wilgoć i bardzo szybki czas wiązania. Żaden inny materiał nie może być użyty np. do naprawy przecieku dachu płaskiego w temperaturze rzędu minus 10 stopni Celciusza!