MATACRYL PDS PRIMER

MATACRYL PDS PRIMER

Grunt metakrylowy MMA dla systemu parkingowego OS8.

Żywica epoksydowa do wykonywania zapraw i mas szpachlowych, stosowana  również jako klej żywiczny i warstwa gruntująca na podłożach cementowych i anhydrytowych, betonie i kamieniu.   MONEPOX® SG PRIMER jest bezrozpuszczalnikowym, niskolepkim układem epoksydowym o wysokich właściwościach mechanicznych i wysokiej odporności chemicznej (woda, zasady, sole, rozpuszczone kwasy, oleje mineralne itp.).

Specyfikacja techniczna

MV (A:B) Stosunek wagowy

Zużycie :

0,3-0,5 kg/m2

Czas pracy (20°C, 100g):

15 min.

Możliwość chodzenia (23°C):

1godz.

Gęstość :

1,0 kg/litr

Opakowania

5kg, 10 kg, 20 kg, 180 kg